22 kwietnia – Dzień Ziemi

Jak co roku, z okazji tego święta, nasze działania związane były z upiększaniem naszego środowiska. Najpierw dzieci zdobywały nowe wiadomości o ochronie przyrody i działaniach ekologicznych. Później rozwiązywały różnorodne zadania, które sprawdzały ich wiedzę teoretyczną, a w końcu mogły wykazać się w działaniach praktycznych. W przygotowanych przez pana Jurka kwietnikach przedszkolaki posadziły kwiaty, które zakupione zostały dzięki prowadzonej zbiórce makulatury. W sali starszaków powstał „zielony ogródek” – dzieci posadziły fasolę, którą po wykiełkowaniu przesadzą do przedszkolnego ogródka. Teraz przed nami codzienne dbanie o posadzone rośliny.

Skip to content