Elfy i Krasnale

Wejdź

Wróżki i Czarodzieje

Wejdź

Księżniczki i Rycerze

Wejdź
Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Realizowane tematy w lutym:

Tydzień I: Projekt Bezpieczeństwo (ferie   zimowe- grupy łączone)

Tydzień II: Baśnie, bajki, bajeczki

Tydzień III: Muzyka wokół nas

Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
 • układanie kompozycji z figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • zaznajomienie ze środkami transportu,

 

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W  MIESIĄCU LUTYM

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

21.02.2020   Koncert Filharmonii Pomysłów  ,,Dziwnodźwięki ”

TAK PRACUJE GRUPA KSIĘŻNICZKI I RYCERZE  W LUTYM 

Cele główne:

 • Dostrzeganie piękna muzyki
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Próby wyrażania nastroju muzycznego barwną plamą
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Poznawanie zapisów cyfrowych liczb
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik
 • Przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika
 • Rozumienie wagi pracy ludzkiej
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Wzbogacenie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
 • Rozwijanie preorientacji zawodowej
 • Poznanie różnego typu zawodów

Tydzień I    Projekt ,,Bezpieczeństwo zimą”  II tydzień ferii zimowych

Tydzień II   Muzyka wokół nas

Tydzień III  Nie jesteśmy sami w kosmosie

Tydzień IV  Projekt ,,Mój wymarzony zawód”

Zaproszenie do Bajkowego Domku na zabranie z rodzicami

Dnia 12 lutego (środa), o godz. 17:00 w salach poszczególnych grup, odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I semestrze. Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek”

Balik karnawałowy
Balik karnawałowy

 Balik karnawałowy

24 stycznia (piątek)

Prosimy o przebranie dzieci (tematyka dowolna).

Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

WAŻNE WYDARZENIA:

10.01.2020 – Filharmonia Pomysłów pt. „Spiżarnia dźwiękowa”

21.01.2020 – Dzień Babci i Dzień Dziadka – prosimy o odświętny strój dla dzieci

24.01.2020 – Filharmonia Pomysłów pt. „Baju-Bajudźwięki”

24.01.2020 – Balik karnawałowy – prosimy o przebranie dzieci (tematyka dowolna)

27.01-07.02.2020 – Ferie zimowe – PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR

 

Tak pracuje grupa „Księżniczek i Rycerzy” w styczniu:

Tydzień I: Zima i zwierzęta

Tydzień II: Babcia i dziadek

Tydzień III: Baśnie, bajki, bajeczki

Ferie zimowe (27.01 – 07.02.2020) Projekt Bezpieczeństwo zimą

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia,
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie,
 • aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, upominków, itp.).
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała,
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

Realizowane tematy w styczniu:

Tydzień I: Mijają dni, miesiące, lata

Tydzień II: Zima i zwierzęta

Tydzień III: Babcia i dziadek

Ferie: Projekt Bezpieczeństwo

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na zadane pytania,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchem narządów artykulacyjnych,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą- według potrzeb,
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku),
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami,
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie,
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112,
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia w tłumie,
 • zgłaszanie się do nauczyciela w sytuacjach trudnych dla dziecka.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

Realizowane tematy w styczniu:

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zimowy świat zwierząt
 3. Kocham Babcię, kocham Dziadka
 4. Ulubione zabawy i zabawki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia podczas zabaw matematycznych
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego. Próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z dziadkami z okazji ich święta

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

10.01.20 – Filharmonia pomysłów „Spiżarnia dźwiękowa”

21.01.20 – Dzień Babci i Dziadka godz. 10.00

24.01.20 – Filharmonia Pomysłów „Baju-Bajudźwieki”

24.01.20 – Balik karnawałowy – prosimy o przebranie dzieci, tematyka ubioru karnawałowego jest dowolna

 

Podziękowania Akcja I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Podziękowania Akcja I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

DRODZY RODZICE!!!
KOCHANE DZIECI!!!
CUDOWNI POMOCNICY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!!!

Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”. Dzięki Państwa hojności i pomocnym, czułym sercom udało się obdarować prezentami  dzieci z mosińskich rodzin. To dzięki Państwa wspaniałomyślności i zrozumieniu mogliśmy wywołać radosny uśmiech na twarzach dzieci.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Założenia na grudzień 
Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat.

– poznanie prehistorycznych zwierząt

– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela,

– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,

– liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych,

– rozwijanie  orientacji przestrzennej,

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Realizowane tematy w grudniu:

Tydzień I: Projekt: Książka

Tydzień II: Idzie zima… ze śniegiem

Tydzień III: Idą święta

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.),
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok,
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń,
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi,
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje),
 • ustalanie sposobu korzystania z książek.