Autor: Aneta Dąbkiewicz

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Rodzice dzieci ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, wypełniają wniosek w systemie rekrutacji elektronicznej www.mosina.przedszkola.vnabor.pl, www.mosina.przedszkola.vnabor.pl,
który będzie aktywny od 23 lutego 2021 r. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończy się 16 marca 2021 r. o godz. 13:00.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły. Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami i od września 2021 pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.


Na stronie internetowej przedszkola w zakładce Oferta podtytuł Rekrutacja uzyskają Państwo informacje dotyczące Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

z poważaniem
Zuzanna Tylska
Dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Założenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy „Wróżki i Czarodzieje” na styczeń

I. (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. I
II. (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. II
III. Moje prawa i obowiązki
IV. Babcia i Dziadek

 • Rozwijanie umiejętności rozkodowywania informacji.
 • Poznanie praw dziecka.
 • Zwrócenie uwagi na obowiązki w przedszkolu i w domu.
 • Przypomnienie „magicznych słów” i ćwiczenia w ich stosowaniu.
 • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (śpiew piosenek, recytacja wierszy oraz taniec).
 • Przygotowywanie upominków dla babć i dziadków.
 • Ćwiczenia w nazywaniu pór roku i podawaniu ich cech charakterystycznych.
 • Wymieniania imion babć i dziadków.
 • Podejmowanie prób malowania portretu.
 • Ćwiczenia w przeliczaniu.
 • Wykonywanie zabaw buzi i języka.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Tak pracuje grupa „Elfów i krasnali” w styczniu

Ważne wydarzenia w grupie:

4.01.- 15.02  Ferie zimowe (Przedszkole pełni dyżur)
27.01.2021   Przygotowanie nagrania z okazji Dnia Babci i Dziadka (prosimy o odświętny strój dla dzieci)
04.02.2021   Balik karnawałowy (prosimy o przebranie dla dziecka)

Tydzień I:   (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. I
Tydzień II:  (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. II
Tydzień III:   Babcia i dziadek
Tydzień IV:   Mijają dni, miesiące, lata…

 • Rozwijanie umiejętności rozkodowywania informacji
 • Rozwijanie więzi z rodziną
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, z zastosowaniem liczebników głównych
 • Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych
 • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (śpiew piosenek, recytacja wierszy oraz taniec).
 • Przygotowywanie upominków dla babć i dziadków
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy
 • Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej

 

Życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne
Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu grudniu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

04.12.2020  Mikołaj w grupie
18.12.2020  Wigilia i Gwiazdor w przedszkolu

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat
Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem
Tydzień III:  Zima i zwierzęta
Tydzień IV:  Idą święta

Cele główne:

 • poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
 • poszerzenie wiadomości na temat zwyczajów i obrzędów andrzejkowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poszerzanie wiadomości o produktach z chemicznej obróbki węgla kamiennego
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • poszerzanie wiadomości na temat zawodu górnika
 • zapoznanie z pierwszymi oznakami nowej pory roku ,,Zimy”
 • poznanie nazw sportów zimowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce
 • utrwalenie nazw zwierząt leśnych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • utrwalenie charakterystycznych cech figur geometrycznych
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji
Wigilia przedszkolna
Wigilia przedszkolna

Szanowni Państwo

18 grudnia (piątek) odbędzie się Wigilia przedszkolna. Dzieci w swoich grupach zasiądą do obiadu wigilijnego i łamiąc opłatek złożą sobie świąteczne życzenia. Ale to nie wszystko, bo dla wszystkich grzecznych dzieci czekać będzie niespodzianka…

Prosimy o odświętny strój dzieci.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w grudniu

Ważne wydarzenia w grupie

04.12.2020  Mikołaj w grupie
18.12.2020  Wigilia i Gwiazdor w przedszkolu

Tydzień I: Zwierzęta przygotowują się do zimy
Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem
Tydzień III-IV: Idą święta

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie zwyczaju wróżb andrzejkowych
 • poznawanie sposobów pomagania ptakom
 • poznawanie wyglądu wybranych ptaków
 • rozwijanie motoryki małej
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.)
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • wzbogacenie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym tj. 17.11.2020 r. otrzymałam informację o pozytywnym wyniku potwierdzającym zakażenie koronawirusem u pracownika przedszkola. Po uzyskaniu zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, powiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia w przedszkolu w grupie Maluchów  „Elfy i Krasnale  zostają zawieszone od wtorku 17.11.2020r. do poniedziałku 23.11.2020r.
Dzieci z grupy Maluchów obecne w przedszkolu w dniu 13.11. 2020 r. objęte zostają kwarantanną do dnia 23 listopada włącznie. 

Od jutra tj. 18.11.2020 z dziećmi za Państwa pośrednictwem będą realizowane zaplanowane zadania (w formie zdalnej), które będą przesyłane mailem.

Z życzeniami zdrowia Zuzanna Tylska 
Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Założenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy „Wróżki i Czarodzieje” na listopad

W tym miesiącu na powrót rozpoczniemy spotykania z Małym Misiem

 1. Moja rodzina
 2. Mój dom. Moja Polska.
 3. Projekt „Czyściochowe Przedszkole- kontynuacja
 4. Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Poznanie symboli narodowych;
 • Poznanie tańca ludowego;
 • Zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie domów;
 • Stosowanie pojęcia: na, nad, pod, przed;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • Wypowiadanie się na temat własnego domu i pokoju;
 • Utrwalanie podstawowych zasad higieny, zwracanie uwagi na zdrowie i sposoby dbania o nie;
 • Ćwiczenia współpracy w parach i małych grupach;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i układania historyjek obrazkowych;
 • Rozwijanie umiejętności śpiewu, ilustrowania piosenek ruchem oraz rytmicznego poruszania się;
 • Profilaktyka logopedyczna- ćwiczenia ortofoniczne;
Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu listopadzie w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

25.11.2020  Dzień Pluszowego Misia
30.11.2020  Andrzejki  

Tydzień I: Moja ojczyzna
Tydzień II: Mój dom
Tydzień III: Moje prawa i obowiązki
Tydzień IV:  Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Cele główne:

 • kształtowanie polskiej tożsamości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • przypomnienie symboli narodowych: flaga, godło, hymn
 • zapoznanie z mapą Polski
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • poznanie Legendy o Warsie i Sawie
 • utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu
 • rozwijanie mowy
 • poszerzanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • uświadamianie dzieciom ich praw
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
 • poszerzanie mowy na temat praw i obowiązków
 • poznanie cech trójkąta
 • rozwijanie umiejętności szeregowania
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • opisywanie charakterystycznych cech i ról zawodów strażak, policjant, lekarz, ratownik medyczny itp.
 • uwrażliwienie dzieci na sytuację, które nie sprzyjają bezpieczeństwu
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby
 • zachęcanie do dbania o zęby
Skip to content