Autor: Aneta Dąbkiewicz

KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym tj. 17.11.2020 r. otrzymałam informację o pozytywnym wyniku potwierdzającym zakażenie koronawirusem u pracownika przedszkola. Po uzyskaniu zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, powiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia w przedszkolu w grupie Maluchów  „Elfy i Krasnale  zostają zawieszone od wtorku 17.11.2020r. do poniedziałku 23.11.2020r.
Dzieci z grupy Maluchów obecne w przedszkolu w dniu 13.11. 2020 r. objęte zostają kwarantanną do dnia 23 listopada włącznie. 

Od jutra tj. 18.11.2020 z dziećmi za Państwa pośrednictwem będą realizowane zaplanowane zadania (w formie zdalnej), które będą przesyłane mailem.

Z życzeniami zdrowia Zuzanna Tylska 
Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w listopadzie

Tydzień I: Polska moja ojczyzna
Tydzień II: Mój dom
Tydzień III: Moje prawa i obowiązki
Tydzień IV: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie polskiej tożsamości,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn,
 • zapoznanie z nazwą miejscowości,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu,
 • poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków,
 • poznawanie praw i obowiązków dziecka,
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie postawy prozdrowotnej.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w październiku

Tydzień I: Idzie jesień… do zwierząt
Tydzień II: Idzie jesień… z deszczem
Tydzień III: Co z czego otrzymujemy
Tydzień IV: Moja rodzina

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych,
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie ,
 • poznawanie roli wody w przyrodzie,
 • pobudzenie ciekawości badawczej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
 • utrwalanie pojęć: duży, mały,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie ze sposobem pieczenia chleba,
 • zapoznanie z zawodem piekarza,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie na mące,
 • przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych,
 • wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • poznanie instrumentu perkusyjnego- kołatki.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” we wrześniu

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III: Moja droga do przedszkola
Tydzień IV: Idzie jesień… przez las, park 
Tydzień V: Idzie jesień… przez ogród i sad

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • wdrażanie do współdziałania w grupie,
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy,
 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków,
 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów,
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność,
 • kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • zaznajomienie z numerami alarmowymi 997, 998, 999 i 112,
 • wzbogacanie słownika czynnego ,
 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni,
 • układanie ciągu przedmiotów (roślin) w szeregi rytmiczne,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw,
 • uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3,
 • poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw.
Skip to content