Bezpieczeństwo ważna sprawa

Dzisiaj, 11 września, rozmawialiśmy o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, oglądaliśmy, rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy znaki drogowe i wymienialiśmy podstawowe zasady poruszania się po drogach. Wszystko po to, żeby bezpiecznie udać się na skrzyżowanie i zamienić wiedzę teoretyczną na umiejętności praktyczne. Uczyliśmy się przechodzenia na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa, obserwowaliśmy ruch pieszych i zmotoryzowanych, zwracaliśmy uwagę na charakterystyczne znaki drogowe, oznakowane przejścia dla pieszych oraz zachowanie pieszych i pojazdów podczas zmiany świateł. Cały czas zwracamy szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w pobliżu jezdni.

Bezpieczeństwo ważna sprawa, to nauka nie zabawa!

Skip to content