Nazwa Przedszkola wybrana!

Szanowni Rodzice,

W dniu 6.12.2017 r. w obecności:

  1. Ewy Brzozowskiej – przewodniczącej Rady Rodziców
  2. Marianny Janik – przedstawiciela pracowników,
  3. Oliwiera Grzelaka – przedstawiciel grupy Starszaków
  4. Zuzanny Tylskiej – dyrektora przedszkola

otworzono skrzynki wyborcze.

Komisja policzyła głosy oddane na poszczególne nazwy:

  1. Zaczarowany Bębenek – 11
  2. Super Czwórka – 16
  3. Przystanek Zielony Tramwaj – 15
  4. Małe Orły – 20
  5. Bajkowy domek – 38
W związku z powyższym przedszkole będzie nosiło nazwę

BAJKOWY DOMEK

Zuzanna Tylska

Skip to content