Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Państwo

Rekrutacja do naszego przedszkola przeprowadzana będzie drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie www.mosina.przedszkola.vnabor.pl.

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Trzeba zalogować się na stronie www.mosina.przedszkola.vnabor.pl. Wypełnić wniosek wraz z załącznikami, wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć w przedszkolu I preferencji.
Pomocy w skorzystaniu z internetu udziela Gminne Centrum Informacji przy ul. Dworcowa 3 w Mosinie.

Wniosek można też pobrać w przedszkolu.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego albo oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 25.02.2019 do 15.03.2019 do godz. 13:00

Od 10.04.2019 do 24.04.2019 do godz.13:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm).

Do 20.03.2019 r.

Do 26.04.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 22.03.2019 r. do godz. 13:00

Do 30.04.2019 r do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 01.04.2018 r. do godz. 13:00

Do 08.05.2019 r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 02.04.2019 r. do godz. 13:00

Do 10.05.2019 r. do godz. 13:00

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 06.03.2019 r.  do 22.03.2019 r. do godz. 13:00

Od 22.04.2019 r. do 28.06.2019 r. do godz.13:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Do 27.03.2019 r.

Do 03.07.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 29.03.2019 r. do godz. 13:00

Do 04.07.2019 r do godz. 13:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 05.04.2019 r. do godz. 13:00

Do 09.07.2019 r. do godz. 13:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 10.04.2019 r. do godz. 13:00

Do 15.07.2019 r. do godz. 13:00