Tak pracuje grupa Maluchów w styczniu

Tydzień 1: W świecie baśni

  • Wzbudzanie zainteresowania literaturą (baśnią i bajką),
  • Uświadamianie dzieciom, że bajki i baśnie mają morał, który często uczy nas prawidłowego postępowania.

 
Tydzień 2: Dokarmiamy ptaki

  • Uwrażliwienie dzieci na pomoc ptakom w zimowej porze,
  • Zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków pozostającymi zimą w naszym kraju.

 
Tydzień 3: Zabawy na śniegu

  • Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw zimowych,
  • Zapoznanie z różnymi zabawami zimowymi na śniegu.

 
Tydzień 4: Moja babcia i mój dziadek

  • Wzbudzanie szacunku dla członków najbliższej rodziny – dziadków,
  • Zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim (wykonywania prezentów i przygotowywania programu artystycznego dla dziadków).

 
Tydzień 5: W karnawale same bale

  • Zapoznanie z tematyką i zwyczajami związanymi z karnawałem,
  • Zachęcanie do czynnego udziału w balu karnawałowym.
Skip to content