Uroczystość Nadania Imienia – Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek”

Data 07.06.2018 r. wpisała się na stałe w historię naszego przedszkola, gdyż tego dnia społeczność placówki uczestniczyła w szczególnym wydarzeniu – uroczystości nadania imienia. Przedszkolu nr 4 w Mosinie nadano imię „Bajkowy Domek”. O wyborze nazwy zadecydowali przede wszystkim nasi przedszkolacy, ale również rodzice i personel przedszkola w zorganizowanym plebiscycie.
Decyzją Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. podjęto uchwałę  w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4 na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców .
W czasie oczekiwania na uroczystość podjęliśmy szereg działań mających na celu przybliżenie naszym przedszkolakom symbolikę ich grup i nazwę przedszkola. Sala Maluchów zamieniła się w salę „Elfów i Krasnali”, sala Średniaków w salę „Wróżek i Czarodziejów” a sala Starszaków w salę „Księżniczek i Rycerzy”.
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, m.in.: Burmistrz Gminy Mosina, wizytator Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz placówek kulturalno-oświatowych, kierownicy instytucji,  przedstawiciele Rady Rodziców,  emerytowani pracownicy przedszkola, a także przedstawiciele lokalnej prasy.
W części przewodniej odbyło się przemówienie Pani Dyrektor Zuzanny Tylskiej i zaproszonych gości oraz uroczyste odsłonięcie tablicy z logo przedszkola. W dalszej części dzieci zaprezentowały zabawy i tańce symbolizujące nazwy poszczególnych grup. Występ przedszkolaków  wszystkim zaproszonym gościom bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami. Na osłodę wszystkie dzieci otrzymały tort z emblematami grup. W podziękowaniu za udział w uroczystości, goście otrzymali pamiątkową plakietkę z logo przedszkola. Następnie Pani Dyrektor zaprosiła gości do zwiedzania przedszkola, obejrzenia pięknych kolorowych sal i prac dzieci.

Skip to content