Wybieramy nazwę Przedszkola

Szanowni Rodzice,

Aby uzyskać indywidualną tożsamość wyróżniającą nas spośród innych placówek, rozpoczynamy procedurę związaną z nadaniem naszemu przedszkolu imienia.

W pierwszym etapie w dniach 16 października – 10 listopada 2017 cała społeczność przedszkola do urny w szatniach przedszkola składać będzie propozycje imienia (dzieci, rodzice, wszyscy pracownicy). Następnie spośród propozycji zostaną wybrane trzy lub cztery najczęściej występujące lub pasujące do naszego przedszkola nazwy.

W dniach od 20 listopada do 1 grudnia 2017 odbędą się tajne wybory za pomocą kart do głosowania, na których będą wypisane propozycje imienia. Każdy członek społeczności przedszkola ma prawo oddać 1 głos stawiając znak X przy imieniu, które wybiera. Karty do głosowania zostaną wydane rodzicom, pracownikom i dzieciom.

Komisja Konkursowa oraz dwoje dzieci z najstarszej grupy dokona zliczenia oddanych głosów i przekaże informacje o dokonanym wyborze w dniu 8 grudnia.

Serdecznie zapraszam do udziału w proponowanych działaniach

Dyrektor Przedszkola
Zuzanna Tylska

Skip to content