Założenia dydaktyczno-wychowawcze czerwiec 2018

WAŻNE WYDARZENIA W CZERWCU

07.06.2018r. – Uroczystość nadania imienia placówce oraz Dzień Rodziny

 • 10.00- część oficjalna z zaproszonymi gośćmi
 • 15.00- występy z udziałem rodziców

12.06.2018 r. – Wizyta strażaków  OSP z Pecnej w naszym przedszkolu

13.06.2018 r. – Wycieczka na Pożegowo – piknik połączony z zabawami ruchowymi (godz. 12.00- 15.00)

14.06.2018 r. – Koncert Filharmonii Pomysłów

22.06.2018 r. – Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego – sala Maluchów godz. 10.00

 

TAK PRACUJE GRUPA MALUCHÓW W CZERWCU

Tydzień I  

Nowe imię dla przedszkola

 • Utrwalanie nowej nazwy przedszkola na podstawie utworów literackich i zabaw
 • Utożsamianie się z nową nazwą grupy na podstawie zajęć plastycznych

Tydzień II

Obchodzimy święto dzieci

 • Podawanie informacji o sobie ( imienia, nazwiska, płci, wieku, koloru oczu)
 • Określanie swoich ulubionych zabaw i zajęć
 • Poznawanie wartości moralnych
 • Doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych np. dobra, odwagi

Tydzień III

Nadchodzą wakacje

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • Poznanie ważniejszych regionów Polski
 • Poznajemy przyrodę – Lato
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie
 • Środki transportu
 • Poznanie wybranych środków transportu (lądowego, wodnego, powietrznego)

Tydzień IV

Moje podwórko – dyżur placówki

 • Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
Skip to content