Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad 2018

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w listopadzie:

09.11.2018 – przedstawienie teatralne „Różnorodność kultur Europy” w Mosińskim Ośrodku Kultury
13.11.2018 – uroczystość z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
16.11.2018 – Filharmonia Pomysłów „Ministerstwo Muzyki”
23.11.2018 – Światowy  Dzień Pluszowego Misia
30.11.2018 – Filharmonia Pomysłów „Instytut Nudynapudynazologii Stosowanej”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Polska, moja Ojczyzna

– zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski
– słuchanie legend związanych  historią naszego kraju
– śpiewanie hymnu narodowego
– recytowanie wierszy i śpiewanie piosenek patriotycznych
– „Kocham Cię Polsko” – budzenie przywiązania do kraju ojczystego i wyrabianie u dzieci poczucia przynależności narodowej

Tydzień II: Mój dom

– odkrywanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
– dzielenie wyrazów na głoski
– stosowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
– zapoznanie z nazwami pomieszczeń znajdujących się w domu
– rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych

Tydzień III: Moje prawa i obowiązki

– zapoznanie z podstawowymi emocjami, próby odczytywania stanów emocjonalnych
– poznanie podstawowych praw dziecka
– kształtowanie świadomości posiadania własnych praw, ale także i obowiązków
– odkrywanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
– utrwalanie nazw figur geometrycznych

Tydzień IV: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

– odkrywanie litery k
– budowanie świadomości dbania o zdrowie
– zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia
– zachęcanie dzieci do ćwiczeń i ruchu na świeżym powietrzu
– usprawnianie narządów artykulacyjnych

 

Skip to content