Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik 2018

WYDARZENIA W GRUPIE WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW W PAŹDZIERNIKU

01.10.2018 – Bal Jubileuszowy z okazji 30-lecia Przedszkola
02.10.2018 – Teatrzyk  ,,Legenda o Kraku i smoku Wawelskim”
03.10.2018 – Wycieczka do Muzeum Rogala w Poznaniu
12.10.2018 – Pasowanie na Przedszkolaka
19.10.2018 – Koncert Filharmonii Pomysłów ,,Plac Artysty Suzafonisty”
25.10. 2018 – Fotograf w Przedszkolu

Tak pracuje grupa Wróżek i Czarodziejów w październiku

Tydzień I: Mały Miś uczy samodzielności

 • organizowanie sytuacji edukacyjnych opartych na radosnej aktywności zabawowej
 • stwarzanie warunków ułatwiających przystosowanie się dziecka do środowiska przedszkolnego
 • organizowanie sytuacji sprzyjających ćwiczeniu swobodnego wypowiadania się i prawidłowego budowania komunikatów
 • uświadamianie, że przedszkole to miejsce przyjazne i sprzyjające zabawie

Tydzień II: Idzie jesień… przez ogród i sad

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • uświadamianie wartości odżywczych owoców i warzyw
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników

Tydzień III: Idzie jesień… do zwierząt

 • zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników głównych i porządkowych w zakresie 4
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych

Tydzień IV: Idzie jesień… z deszczem

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • poznawanie roli wody w życiu człowieka
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia

W tym miesiącu rozpoczynamy realizację kolejnych modułów projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Moduł II: Mały Miś uczy samodzielności
Moduł III: 100-lecie niepodległości. Pokaż radość, Przedszkolaku!

Skip to content