Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik 2018

Ważne wydarzenia w grupie „Elfy i Krasnale” w październiku:

– 01.10. 2018 – Bal Jubileuszowy z okazji 30 –lecia przedszkola.
– 02. 10. 2018 – Teatrzyk „Legenda o Kraku i Smoku Wawelskim”
– 12. 10. 2018 – Pasowanie na przedszkolaka
– 19.10. 2018 – Koncert „Filharmonii Pomysłów
– 25.10.2018 – Fotograf w przedszkolu

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

Tydzień I: Idzie jesień… przez ogród i sad

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
– uczestniczenie we wspólnych zabawach
– nauka piosenki „Owoce i warzywa”
– wykonywanie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

Tydzień II: Idzie jesień do zwierząt

– poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
– słuchanie utworów literackich
– ustalanie równoliczności zbiorów
– tworzenie kompozycji z różnych materiałów

Tydzień III: Mały Miś uczy samodzielności

– organizowanie sytuacji edukacyjnych uczących dzieci samodzielnego działania
– stwarzanie warunków ułatwiających przystosowanie się dziecka do środowiska
przedszkolnego
– organizowanie sytuacji sprzyjających ćwiczeniu swobodnego wypowiadania się i prawidłowego budowania komunikatów

Tydzień IV: Złota jesień

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
– uczestniczenie w naturalnych zabawach badawczych
– słuchanie i rozpoznawanie odgłosów z otoczenia
– doskonalenie umiejętności skupiania uwagi

W tym miesiącu rozpoczynamy realizację kolejnego modułu projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
a) „Mały Miś uczy samodzielności”

Skip to content