Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Tak pracuje grupa ,,Elfów i Krasnali” w grudniu

Ważne wydarzenia w grupie

30.11.2021 – Andrzejki
06.12.2021-  Mikołajki w grupie
07.12.2021- Oglądanie koncertu online ,,Zabawy z Mikołajem”
21.12. 2021 – Oglądanie koncertu online ,,Magiczne Święta”
21.12.2021- Wigilia oraz Gwiazdor w grupie

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat
Tydzień II:  Ptaki i zwierzęta zimą
Tydzień III: Święta tuż, tuż
Tydzień IV: Idzie zima ze śniegiem

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • wzbogacanie wiedzy o dinozaurach
 • zapoznanie z życiem dinozaurów
 • zapoznanie z tradycjami związanymi  z obchodzeniem Andrzejek
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym
 • kształtowanie umiejętności manualnych i wyobraźni plastycznej
 • kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników- Barbórki
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania węgla wśród innych materiałów służących do ogrzewania domów/ mieszkań
 • stopniowanie przymiotnika duży
 • kultywowanie tradycji obchodzenia mikołajek na podstawie Legendy o św. Mikołaju
 • wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków i zwierząt (zimową porą)
 • poznanie sposobów pomagania ptakom oraz zwierzętom
 • wzbogacanie słownictwa
 • poznanie wyglądu wybranych ptaków
 • rozwijanie intuicji geometryczne
 • wzbogacenie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie mowy
 • umuzykalnianie dzieci
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.)
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)

 

Skip to content