Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w marcu:

07.03.2022 – Wielkanocna sesja fotograficzna
21.03.2022 – Pierwszy Dzień Wiosny
21-30.03.2022 – Konkurs plastyczny „Witaj Wiosenko”
24.03 – 08.04.2022 – Konkurs wokalno – recytatorski „Dziecięce talenty”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Czyste powietrze wokół nas – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 • kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy dzieci na temat szkodliwości palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Tydzień II: Zwierzęta naszych pól i lasów

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
 • przybliżanie wiadomości o życiu mrówek
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie umiejętności wokalnych

Tydzień III: Marcowa pogoda

 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia
 • poznawanie cech kuli
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia
 • utrwalanie nazw dni tygodnia
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka

Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie

 • poznawanie oznak wiosny
 • przeliczanie w zakresie 10
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym
 • poznawanie budowy motyla
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin
 • zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny

Tydzień V: Powroty ptaków

 • poznawanie nazw ptaków powracających na wiosnę do Polski
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 za pomocą liczmanów
 • utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi
 • budzenie zainteresowania przyrodą
 • zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu
Skip to content