Kategoria: Księżniczki i Rycerze

Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu listopadzie w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

25.11.2020  Dzień Pluszowego Misia
30.11.2020  Andrzejki  

Tydzień I: Moja ojczyzna
Tydzień II: Mój dom
Tydzień III: Moje prawa i obowiązki
Tydzień IV:  Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Cele główne:

 • kształtowanie polskiej tożsamości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • przypomnienie symboli narodowych: flaga, godło, hymn
 • zapoznanie z mapą Polski
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • poznanie Legendy o Warsie i Sawie
 • utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu
 • rozwijanie mowy
 • poszerzanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • uświadamianie dzieciom ich praw
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
 • poszerzanie mowy na temat praw i obowiązków
 • poznanie cech trójkąta
 • rozwijanie umiejętności szeregowania
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • opisywanie charakterystycznych cech i ról zawodów strażak, policjant, lekarz, ratownik medyczny itp.
 • uwrażliwienie dzieci na sytuację, które nie sprzyjają bezpieczeństwu
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby
 • zachęcanie do dbania o zęby
Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu październiku w grupie Księżniczki i Rycerze

 Ważne wydarzenia w grupie
20.10.2020  Upamiętnienie osób rozstrzelanych na Pl. 20 Października w Mosinie (zapalenie zniczy przed pomnikiem )

Tydzień I: Idzie jesień przez …ogród, sad
Tydzień II: Idzie jesień… do zwierząt
Tydzień III: W moim domu nie nudzi się nikomu
Tydzień IV:  Idzie jesień z deszczem
Tydzień V: Co z czego otrzymujemy

 Cele główne:

 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 • poznawanie cech kwadratu
 • poznawanie sposobów przygotowywania warzyw i owoców na zimę
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów
 • poszerzanie wiadomości na temat rodziny
 • podawanie cech rodziców
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały
 • poznanie pogody pojawiającej się późną jesienią
 • poznanie kolorów tęczy
 • poznanie zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie umiejętności liczenia, układania rytmów
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • poznanie dawnych zawodów
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiego człowieka
 • rozwijanie szybkości i zwinności
 • poznanie sposobu otrzymywania sera, papieru, mąki, pochodzenia wełny
Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu wrześniu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

01.09.2020  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
18.09.2020  Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”
21.09.2020  Dzień Przedszkolaka
30.09.2020  Dzień Chłopaka

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III Moja droga do przedszkola
Tydzień IV Idzie jesień przez las, park

Cele główne:

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa
 • nazywanie części ciała
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzeganie,
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur,
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • poznanie zasad ruchu drogowego (poznanie sygnalizacji świetlnej, wybranych znaków drogowych)
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie mowy
 • poznanie przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
 • poznanie oznak nowej pory roku ,,Jesieni”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych
 • rozwijanie sprawności manualnych
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W  MIESIĄCU MARCU

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

03.03.2020 – Turniej Sportowy „On najmłodszych lat w sportowy świat”

10.03.2020 – Teatr Cienie „Latarenka” przedstawienie „Wesoła chatynka”

TAK PRACUJE GRUPA KSIĘŻNICZEK I RYCERZY  W MARCU

Cele główne:

 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
 • Utrwalenie wyglądu lwa
 • Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą
 • Poznawanie zachowania się wybranych zwierząt
 • Określanie tempa poruszania się zwierząt
 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
 • Zapoznanie z pojęciem gaz
 • Przybliżenie wiadomości o życiu mrówek
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobyty na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • Rytmiczny podział słów na sylaby
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 • Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i  przyborów
 • Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci (takich jak: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi (rodzeństwem), zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych)
 •  Rozwijanie logicznego myślenia.

Tydzień I    Zwierzęta z dżungli i sawanny

Tydzień II   Zwierzęta naszych pól i lasów

Tydzień III Kącik inspiracji – materiały dydaktyczne do wykorzystania przez Rodziców w domu

Tydzień IV – Edukacja zdalna – realizacja projektu edukacyjnego  DOMOWE WYZWANIA BAZGROŁKÓW czyli rodzinny projekt działań edukacyjnych

Informacja dla rodziców Starszaków
Informacja dla rodziców Starszaków

Dnia 3 marca (wtorek), dzieci wezmą udział w Turnieju Sportowym. Bardzo prosimy, aby w tym dniu przygotować dla dziecka:

 • koszulkę na krótki rękaw w kolorze białym
 • krótkie spodenki w ciemnym kolorze
 • obuwie sportowe na halę

W tym dniu śniadanie o godz. 8:00

Serdecznie dziękujemy.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W  MIESIĄCU LUTYM

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

21.02.2020   Koncert Filharmonii Pomysłów  ,,Dziwnodźwięki ”

TAK PRACUJE GRUPA KSIĘŻNICZKI I RYCERZE  W LUTYM 

Cele główne:

 • Dostrzeganie piękna muzyki
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Próby wyrażania nastroju muzycznego barwną plamą
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Poznawanie zapisów cyfrowych liczb
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik
 • Przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika
 • Rozumienie wagi pracy ludzkiej
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Wzbogacenie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
 • Rozwijanie preorientacji zawodowej
 • Poznanie różnego typu zawodów

Tydzień I    Projekt ,,Bezpieczeństwo zimą”  II tydzień ferii zimowych

Tydzień II   Muzyka wokół nas

Tydzień III  Nie jesteśmy sami w kosmosie

Tydzień IV  Projekt ,,Mój wymarzony zawód”

Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

WAŻNE WYDARZENIA:

10.01.2020 – Filharmonia Pomysłów pt. „Spiżarnia dźwiękowa”

21.01.2020 – Dzień Babci i Dzień Dziadka – prosimy o odświętny strój dla dzieci

24.01.2020 – Filharmonia Pomysłów pt. „Baju-Bajudźwięki”

24.01.2020 – Balik karnawałowy – prosimy o przebranie dzieci (tematyka dowolna)

27.01-07.02.2020 – Ferie zimowe – PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR

 

Tak pracuje grupa „Księżniczek i Rycerzy” w styczniu:

Tydzień I: Zima i zwierzęta

Tydzień II: Babcia i dziadek

Tydzień III: Baśnie, bajki, bajeczki

Ferie zimowe (27.01 – 07.02.2020) Projekt Bezpieczeństwo zimą

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia,
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie,
 • aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, upominków, itp.).
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała,
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W GRUPIE KSIĘŻNICZKI I RYCERZE 

W  MIESIĄCU GRUDNIU 

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

05.12.2019  Powitanie św. Mikołaja na Mosińskim Rynku

06.12.2019  Mikołaj w Przedszkolu    

12.12.2019  Wieczór Adwentowy  z udziałem rodziców w Przedszkolu

16.12.2019  Udział w  XVII Gminnym Przeglądzie Jasełek w Mosinie

18.12.2019  Wigilia oraz wizyta Gwiazdora w Przedszkolu

(prosimy o odświętną odzież dla dziecka)

20.12.2019  Koncert Filharmonii Pomysłów ,,Zakątek Dźwiękowierszy”

TAK PRACUJE GRUPA KSIĘŻNICZKI I RYCERZE  W GRUDNIU

Cele główne:

 • Poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem
 • Poszerzenie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego
 • Przygotowanie prostych wypieków
 • Zapoznanie z oznakami nowej pory roku
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • Dostrzeganie cykliczności dni tygodnia
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Poznawanie nazw sportów zimowych
 • Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu
 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom
 • Utrwalanie swojego adresu zamieszkania

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat   

Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem

Tydzień III: Idą święta

Relacja z realizacji Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”
Relacja z realizacji Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

W ostatnim tygodniu października najstarsza grupa przedszkolaków ,,Księżniczki i Rycerze” realizowała w ramach zajęć dydaktycznych program, który miał za zadanie uświadomić dzieciom jak ważne dla naszego zdrowia jest to czym oddychamy.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze – listopad

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

WAŻNE WYDARZENIA:

08.11.2019 – Przedstawienie o tematyce patriotycznej „Dotyk Niepodległości. Prosimy o galowy strój dzieci.
15.11.2019 – Fotograf w przedszkolu
22.11.2019 – Filharmonia Pomysłów pt. „Zakamarki Sonostworków”
25.11.2019 – Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci przynoszą swojego ulubionego misia.

Skip to content