Rekrutacja 2020/2021 – KOMUNIKAT

Szanowni Państwo !!!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zobowiązani są dostarczyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola (podpis obojga rodziców) do dnia 30 marca do godz. 13:00. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją miejsca w placówce.

W związku z panującą w naszym kraju epidemią, prosimy dokumenty dostarczać:

  • do placówki w godzinach 8:00 –13:00
  • istnieje możliwość przesłania skanu dokumentu na adres mailowy przedszkole4mosina@wp.pl,
  • przesłanie pocztą
  • lub włożenie dokumentu do skrzynki pocztowej w przedszkolu.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 1 kwietnia 2020r. do godz. 15:00.

Z poważaniem

Zuzanna Tylska
Dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

 

Skip to content