Rekrutacja 2021/2022 – KOMUNIKAT

Szanowni Państwo !!!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zobowiązani są dostarczyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola (podpis obojga rodziców) do dnia 30 marca do godz. 13:00. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 1 kwietnia do godz. 15:00

Z poważaniem

Zuzanna Tylska
Dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

Skip to content