Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Realizowane tematy w grudniu:

Tydzień I: Projekt: Książka

Tydzień II: Idzie zima… ze śniegiem

Tydzień III: Idą święta

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.),
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok,
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń,
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi,
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje),
 • ustalanie sposobu korzystania z książek.
Skip to content