Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Założenia na grudzień

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat.
– poznanie prehistorycznych zwierząt
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela,
– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
– liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych,
– rozwijanie  orientacji przestrzennej,
Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem.
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
– poznanie wybranych zjawisk atmosferycznych dla zimy,
– porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich ze względu na jakość, przynależność,
– nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych,
– śpiewanie piosenek o zimie i świątecznych,
– ubranie choinki
Tydzień III: Idą Święta.
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami,
– dostrzeganie piękna wokół siebie,
– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
– liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych,
– śpiewanie kolęd
Skip to content