Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu grudniu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

04.12.2020  Mikołaj w grupie
18.12.2020  Wigilia i Gwiazdor w przedszkolu

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat
Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem
Tydzień III:  Zima i zwierzęta
Tydzień IV:  Idą święta

Cele główne:

 • poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
 • poszerzenie wiadomości na temat zwyczajów i obrzędów andrzejkowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poszerzanie wiadomości o produktach z chemicznej obróbki węgla kamiennego
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • poszerzanie wiadomości na temat zawodu górnika
 • zapoznanie z pierwszymi oznakami nowej pory roku ,,Zimy”
 • poznanie nazw sportów zimowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce
 • utrwalenie nazw zwierząt leśnych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • utrwalenie charakterystycznych cech figur geometrycznych
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji
Skip to content