Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów” w grudniu

Ważne wydarzenia w grupie

6.12.2021 – Zabawy z Mikołajem on-line
21.12.2021 – Wigilia Przedszkolna, Wizyta Gwiazdora
21.12.2021 – koncert on-line „Magiczne Święta”

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień I: Moje zdrowie i bezpieczeństwo c.d
Tydzień II: Ptaki zimą
Tydzień III: Idą święta
Tydzień IV: Idzie zima ze śniegiem

 • kształtowanie odpowiednich nawyków zapobiegania chorobom wycieranie nosa, zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania itp.),
 • rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie,
 • dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia,
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z: kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielne spożywanie lekarstw,
 • zapoznanie ze zwyczajem wróżb andrzejkowych
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników porządkowych
 • zapoznanie z tradycją obchodzenia mikołajek na podstawie Legendy o św. Mikołaju
 • uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą)
 • poznawanie wyglądu wybranych ptaków zimujących w Polsce
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • łączenie śpiewu z elementem ruchu
 • rozwijanie sprawności manualnej
Skip to content