Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W GRUPIE KSIĘŻNICZKI I RYCERZE 

W  MIESIĄCU GRUDNIU 

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

05.12.2019  Powitanie św. Mikołaja na Mosińskim Rynku

06.12.2019  Mikołaj w Przedszkolu    

12.12.2019  Wieczór Adwentowy  z udziałem rodziców w Przedszkolu

16.12.2019  Udział w  XVII Gminnym Przeglądzie Jasełek w Mosinie

18.12.2019  Wigilia oraz wizyta Gwiazdora w Przedszkolu

(prosimy o odświętną odzież dla dziecka)

20.12.2019  Koncert Filharmonii Pomysłów ,,Zakątek Dźwiękowierszy”

TAK PRACUJE GRUPA KSIĘŻNICZKI I RYCERZE  W GRUDNIU

Cele główne:

 • Poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem
 • Poszerzenie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego
 • Przygotowanie prostych wypieków
 • Zapoznanie z oznakami nowej pory roku
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • Dostrzeganie cykliczności dni tygodnia
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Poznawanie nazw sportów zimowych
 • Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu
 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom
 • Utrwalanie swojego adresu zamieszkania

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat   

Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem

Tydzień III: Idą święta

Skip to content