Założenia dydaktyczno-wychowawcze kwicień

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w kwietniu:

12.04.2022 – Wielkanocne śniadanie
12.04.2022 – Przedstawienie „Wielkanocne Alleluja”
21.04.2022 – Dzień Ziemi

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Wielkanoc – świąteczne przygotowania

 • poznawanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu na konkretach
 • poznawanie różnego rodzaju pisanek
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • poznawanie budowy i właściwości jajka
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek

Tydzień II: Wiosna na wsi

 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu
 • poznawanie nowej techniki plastycznej
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka
 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania
 • praca w 3-4 osobowych zespołach, doskonalenie współpracy w grupie

Tydzień III: Kubusiowi Przyjaciele Natury – dbamy o przyrodę

 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zachęcanie do segregowania śmieci
 • zakładanie hodowli roślin według instrukcji rysunkowej
 • zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko
 • wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

Tydzień IV: Polska – moja ojczyzna

 • poznawanie historii powstania Warszawy
 • utrwalenie symboli narodowych Polski
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • poznawanie polskiej waluty, odróżnianie monet od banknotów
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • doskonalenie współpracy w grupie 3-4 osobowe zespoły
Skip to content