Założenia dydaktyczno-wychowawcze kwiecień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu kwietniu  w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

6.04.2021  Koncert online Szarpidruty Klub Małego Muzyka
19.04.-28.04.2021- Konkurs ekologiczny ,,Jak być Eko- czyli co mogę zrobić by dbać o ziemię”

Tydzień I: Edukacja zdalna- realizacja tematu Święta Wielkanocne
Tydzień II: Edukacja zdalna – realizacja tematu Powroty ptaków
Tydzień III: Edukacja zdalna – realizacja tematu Wiosna na wsi
Tydzień IV: Projekt Ekokulturalne przedszkole
Tydzień V: Polska to moja ojczyzna

Cele główne:

 • Poznanie zwyczajów wielkanocnych
 • Poznanie różnych pisanek
 • Zapoznanie z ciekawostkami na temat jajka
 • Budzenie zainteresowaniem eksperymentami
 • Poznanie nazw ptaków powracających wiosną
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Budzenie zainteresowań przyrodą
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Utrwalanie poznanej piosenki
 • Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Poznanie produktów otrzymanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Zakładanie uprawy cebuli
 • Rozwijanie mowy
 • Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin, ptaków i zwierząt
 • Zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko
 • Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę
 • Rozwijanie umiejętności współpracy z kolegami i koleżankami, pracy grupowej
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Kształtowanie tożsamości narodowej
 • Poznanie historii powstania nazwy stolicy Polski
 • Zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • Zapoznanie z polską walutą (banknotami i monetami)
 • Utrwalenie symboli narodowych: godła, flagi, hymnu
 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie umiejętności wokalnych
 • Zapoznanie z legendami z różnych części Polski
Skip to content