Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Tak pracuje grupa ,,Elfów i Krasnali” w listopadzie    

Ważne wydarzenia w grupie

05.11.2021- Dzień Postaci z Bajek
08-17.11.2021 -Zbiórka dla Fundacji Mam Marzenie z okazji Dnia Pluszowego Misia
10.11.2021– Udział w wydarzeniu ,,Szkoła do hymnu”
10.11.2021- Oglądanie koncertu online pt. ,,Święto Niepodległości”
15.11.2021
Dzień zdrowego śniadania
22.11.2021
Dzień Kredki
25.11.2021
Dzień Pluszowego Misia
30.11.2021
Andrzejki

Tydzień I:    Mój dom
Tydzień II:  Polska moja ojczyzna
Tydzień III:  Moje zdrowie i bezpieczeństwo
Tydzień IV:  Moje prawa i obowiązki

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • rozwijanie mowy
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie intuicji geometrycznej
 • odróżnianie rzeczywistości od fikcji ( opowieści realnych i bajkowych, baśniowych)
 • rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami oraz baśniami
 • stwarzanie okazji do samodzielnej i twórczej ekspresji (muzycznej, ruchowej)
 • rozpoznawanie postaci z wybranych bajek
 • kształtowanie polskiej tożsamości
 • zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn
 • zapoznanie z nazwą miejscowości
 • rozwijanie intuicji geometrycznej
 • rozwijanie wypowiedzi słownych
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie
 • utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie
 • propagowanie zdrowego żywienia
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • rozwijanie empatii
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poszerzanie doświadczeń sensorycznych
 • poznawanie praw i obowiązków dziecka
 • utrwalanie znajomości praw dziecka
Skip to content