Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w listopadzie:

05.11.2021 – Dzień Postaci z Bajek
08.11.2021 – 17.11.2021 – Zbiórka dla Fundacji „Mam Marzenie” z okazji Dnia Pluszowego Misia
10.11.2021 – Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”
10.11.2021 – Koncert online pt. „Święto Niepodległości”
15.11.2021 – Dzień zdrowego śniadania
22.11.2021 – Dzień Kredki
25.11.2021 – Dzień Pluszowego Misia
30.11.2021 – Andrzejki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Mój dom

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • utrwalenie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie zwyczajów zwierząt domowych: kotów i psów
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • wyróżnianie głoski „t” na początku wyrazów
 • promowanie czytelnictwa
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy z rówieśnikami

Tydzień II: Moja ojczyzna

 • kształtowanie polskiej tożsamości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • przypomnienie symboli narodowych: flaga, godło, hymn
 • zapoznanie z mapą Polski
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • poznanie Legendy o Warsie i Sawie
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu

Tydzień III: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 • rozwijanie mowy
 • promowanie zdrowego jedzenia oraz dobrych nawyków żywieniowych,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zachęcanie do dbania o czystość
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie skupiania uwagi podczas słuchania opowiadań
 • uwrażliwienie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu
 • zapoznanie z zawodem lekarza
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby

Tydzień IV: Moje prawa i obowiązki

 • utrwalenie nazw rodzajów kredek
 • rozwijanie wyobraźni
 • ćwiczenie sprawności motorycznej dłoni
 • poznawanie cech trójkąta
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków
 • wyróżnianie głoski „d” na początku wyrazów
 • zachęcenie do wypowiadania się na określony temat
 • zapoznanie z historią powstania pluszowego misia
 • kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek
 • rozwijanie umiejętności manualnych – malowanie misiów z gipsu
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
Skip to content