Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Realizowane tematy w lutym:

Tydzień I: Projekt Bezpieczeństwo (ferie   zimowe- grupy łączone)

Tydzień II: Baśnie, bajki, bajeczki

Tydzień III: Muzyka wokół nas

Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
 • układanie kompozycji z figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • zaznajomienie ze środkami transportu,

 

 

 

Skip to content