Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Realizowane tematy w lutym:

Tydzień I: Projekt Bezpieczeństwo (ferie zimowe, grupy łączone),
Tydzień II: Baśnie, bajki, bajeczki,
Tydzień III: Muzyka wokół nas,
Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie,
Założenia dydaktyczno-wychowawcze:
– poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
– rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
– dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
– układanie kompozycji z figur geometrycznych,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
– rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
– dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
– poznanie narzędzi do oglądania otaczającego nas świata: luneta,lornetka, mikroskop
-rozwijanie postawy badawczej,
– zaznajomienie ze środkami transportu,
– liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych,
Skip to content