Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu lutym  w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

4.02.2021-  Balik Karnawałowy
16.02.2021 – Warsztaty kulinarne z p. Kasią- wykonanie ,,Owocowego deseru pełnego witamin”
16.02.2021 –  Koncert online ,,Pani Zima i Skrzypeczki”

Tydzień I: Muzyka wokół nas
Tydzień II: Projekt ,,Czyściochowe Przedszkole- kontynuacja”
Tydzień III: Poznajemy zawody
Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

Cele główne:

 • Rozwijanie mowy
 • Dostrzeganie piękna muzyki
 • Zapoznanie nazw wybranych instrumentów muzycznych
 • Rozwijanie umiejętności liczenia dodawania i odejmowania
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Doskonalenie czynności manualnych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych
 • Zapoznanie z zasadami zachowania w toalecie
 • Kształtowanie nawyków dbania o higienę w toalecie
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Aktywne uczestniczenie w obchodach ,,Dnia Bezpiecznego Internetu”
 • Kształtowanie umiejętności dbania o czyste ręce
 • Zapoznanie z zasadami zachowania w łazience
 • Zapoznanie z zasadami mycia włosów i ciała
 • Rozwijanie preorientacji zawodowej
 • Poznanie różnego rodzaju zawodów (lekarza, krawcowej, listonosza, strażaka, kucharki)
 • Rozwijanie umiejętności formułowania pytań
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • Rozwijanie umiejętności manualnych
 • Rozwijanie mowy
 • Zapoznanie z nazwami planet układu słonecznego
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Doskonalenie czynności manualnych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
Skip to content