Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Tak pracuje grupa ,,Elfów i Krasnali” w lutym  

Ważne wydarzenia w grupie

04.02.2022- Nagranie występu z okazji Dnia Babci i Dziadka
09.02.2022-  Światowy Dzień Pizzy
11.02.2022– Spacer na Pocztę – w celu wysłania walentynki do rodziców  
14.02.2022 –Walentynki
25.02.2022 – Światowy Dzień Dinozaura

Tydzień I: Baśnie, bajki, bajeczki
Tydzień II:  W świecie zawodów
Tydzień III:  Muzyka wokół nas
Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

 

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • poznawanie literatury dziecięcej
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie zawodu pisarz/bajkopisarz
 • poznanie instytucji biblioteki
 • kształtowanie umiejętności matematycznych (segregowanie, układanie do pary)
 • wzbogacanie zainteresowań czytelnictwem
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie pamięci
 • zapoznanie z różnymi  zawodami
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • kształtowanie umiejętności wykonania instrumentu i grania na nim
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie wypowiedzi słownych
 • wzbogacenie wiedzy o kosmosie i planetach
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • rozwijanie umiejętności współpracy z kolegą/koleżanką podczas zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej podczas wspólnych zadań
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • tworzenie okazji do czerpania radości podczas obchodów  ,,Dnia dinozaura”
 • budzenie zaciekawienia światem prehistorycznym
Skip to content