Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów” w lutym

09.02.2022-  Światowy Dzień Pizzy
11.02.2022– Spacer na Pocztę – w celu wysłania walentynki do rodziców  
14.02.2022 –Walentynki
28.02.2022 – Światowy Dzień Dinozaura
 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień I: Baśnie, bajki, bajeczki
Tydzień II:  W świecie zawodów
Tydzień III:  Muzyka wokół nas
Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • poznawanie literatury dziecięcej
 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
 • układanie obrazków według kolejności zdarzeń,
 • wyrabianie empatii,
 • zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym.
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie zawodu pisarz/bajkopisarz
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie pamięci
 • zapoznanie się z zawodami
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie czynności manualnych
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • kształtowanie umiejętności wykonania instrumentu i grania na nim
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie wypowiedzi słownych
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
 • rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
 • tworzenie okazji do czerpania radości podczas obchodów  ,,Dnia dinozaura”
 • wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
 • budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi.
Skip to content