Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W  MIESIĄCU LUTYM

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

21.02.2020   Koncert Filharmonii Pomysłów  ,,Dziwnodźwięki ”

TAK PRACUJE GRUPA KSIĘŻNICZKI I RYCERZE  W LUTYM 

Cele główne:

 • Dostrzeganie piękna muzyki
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Próby wyrażania nastroju muzycznego barwną plamą
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Poznawanie zapisów cyfrowych liczb
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Korzystanie w pracy plastycznej z dwóch technik
 • Przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika
 • Rozumienie wagi pracy ludzkiej
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Wzbogacenie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
 • Rozwijanie preorientacji zawodowej
 • Poznanie różnego typu zawodów

Tydzień I    Projekt ,,Bezpieczeństwo zimą”  II tydzień ferii zimowych

Tydzień II   Muzyka wokół nas

Tydzień III  Nie jesteśmy sami w kosmosie

Tydzień IV  Projekt ,,Mój wymarzony zawód”

Skip to content