Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Realizowane tematy w marcu:

  1. W krainie higieny – czystość rąk
  2. Zmisiowany dzień matematyki – realizacja projektu
  3. Zamknięcie placówki – internetowe inspiracje do zabaw z dziećmi w domu
  4. Edukacja zdalna – realizacja projektu edukacyjnego „Domowe wyzwania Bazgrołków, czyli rodzinny projekt działań edukacyjnych”

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

– kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych
– zapoznanie z różnymi preparatami do mycia rąk
– utrwalenie kolejności etapów mycia rąk
– wykonanie eksperymentu „Mydło lubi kiedy woda jest gorąca”
– doskonalenie spostrzegawczości podczas zabawy „Detektyw Łapson na tropie”
– pogłębienie wiedzy na tematy ekologiczne „Dlaczego trzeba oszczędzać wodę?”
– doskonalenie umiejętności matematycznych podczas zabaw
– rozwijanie logicznego myślenia
– doskonalenie sprawności ruchowej
– „Wiem jak zachować się w teatrze” – nabywanie kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką
– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i innymi dziećmi (rodzeństwo), zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

10.03.03 – Teatr cieni „Latarenka” przedstawienie pt.: „Wesoła chatynka”

 

 

Skip to content