Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu marcu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

22.03.2021 Powitanie Wiosny
24.03.2021 – Warsztaty krawieckie z p. Moniką – zapoznanie ze sposobem szycia Wielkanocnego zajączka

Tydzień I: Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”
Tydzień II: Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień III: Zwierzęta naszych pól i lasów
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie

Cele główne:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na  dym tytoniowy
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w pomieszczeniach zadymionych lub gdy dorośli palą przy nich papierosy
 • Wykształcenie umiejętności poznawania różnych źródeł dymów
 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
 • Utrwalenie wyglądu lwa
 • Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym- żyrafą
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • Rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów (nożyczek, pędzli itd.)
 • Poznanie zachowania się wybranych zwierząt
 • Określanie tempa poruszania się zwierząt
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • Poznanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
 • Poznanie właściwości fizycznych powietrza
 • Zapoznanie z pojęciem gaz
 • Przybliżanie wiadomości o życiu mrówek
 • Poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny
 • Poznawanie oznak wiosny
 • Rozwijanie mowy
 • Poznawanie nazw mieszkańców łąki
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych występujących w miesiącu marcu
 • Poznawanie przyczyn ochrony roślin
 • Branie udziału w zabawach badawczych
 • Określa znaczenie wody w życiu człowieka
 • Poznawanie procesu szycia wielkanocnego zajączka z materiału
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
Skip to content