Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Tak pracuje grupa ,,Elfów i Krasnali” w marcu 

Ważne wydarzenia w grupie

07.03.2022 – Wielkanocna sesja fotograficzna 
21.03.2022 – Pierwszy Dzień Wiosny
21-30.03.2022 – Konkurs plastyczny ,,Witaj wiosenko”
24.03- 08.04.2022 – Konkurs wokalno- recytatorski ,,Dziecięce talenty”  

Tydzień I:  Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień II:  Zwierzęta naszych pól i lasów
Tydzień III:  Marcowa pogoda
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie
Tydzień V: Wiosną przyroda budzi się do życia

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli i na sawannie
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • ilustrowanie ruchem tekstu piosenek
 • rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie pamięci
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie czynności manualnych
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • pobudzanie ciekawości badawczej
 • poznanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu
 • rozwijanie zdolności plastycznych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
 • ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania
 • ilustrowanie ruchem tekstu wiosennej piosenki/zabawy
 • utrwalanie nazw kolorów
 • zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej
 • budzenie zainteresowania przyrodą poprzez doświadczenia przyrodnicze
 • nauka współpracy z kolegą/ koleżanką podczas różnych zajęć
 • wzbogacanie wiedzy o ptakach
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie sprawności rąk
 • poznawanie kolorów pochodnych
 • wzbogacanie wiedzy o wiosennych roślinach / kwiatach
 • integrowanie dzieci w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
Skip to content