Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów”  w marcu 

Ważne wydarzenia w grupie

07.03.2022 – Wielkanocna sesja fotograficzna
21.03.2022 – Pierwszy Dzień Wiosny, Światowy Dzień Zespołu Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki
21-30.03.2022 – Konkurs plastyczny ,,Witaj wiosenko”
24.03- 08.04.2022 – Konkurs wokalno- recytatorski ,,Dziecięce talenty”

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień I: Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień II: Zwierzęta z naszych pól i lasów
Tydzień III: Marcowa pogoda
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie
Tydzień V: Wiosenne powroty

Cele główne:

 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,
 • aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek
 • poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych (obrzęd topienia marzanny i chodzenia z gaikiem)
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją,
 • zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt,
 • utrwalanie pojęć: długi, krótki,
 • rozwijanie orientacji w obrębie ciała,
 • przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody,
 • zgodne współdziałanie z rówieśnikami,
 • rozwijanie koncentracji,
 • utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku,
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,
 • utrwalanie wybranych kolorów,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów
 • zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,
 • rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej,
 • wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana,
 • zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną,
Skip to content