Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W  MIESIĄCU MARCU

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

03.03.2020 – Turniej Sportowy „On najmłodszych lat w sportowy świat”

10.03.2020 – Teatr Cienie „Latarenka” przedstawienie „Wesoła chatynka”

TAK PRACUJE GRUPA KSIĘŻNICZEK I RYCERZY  W MARCU

Cele główne:

 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
 • Utrwalenie wyglądu lwa
 • Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą
 • Poznawanie zachowania się wybranych zwierząt
 • Określanie tempa poruszania się zwierząt
 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
 • Zapoznanie z pojęciem gaz
 • Przybliżenie wiadomości o życiu mrówek
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobyty na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • Rytmiczny podział słów na sylaby
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 • Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i  przyborów
 • Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci (takich jak: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi (rodzeństwem), zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych)
 •  Rozwijanie logicznego myślenia.

Tydzień I    Zwierzęta z dżungli i sawanny

Tydzień II   Zwierzęta naszych pól i lasów

Tydzień III Kącik inspiracji – materiały dydaktyczne do wykorzystania przez Rodziców w domu

Tydzień IV – Edukacja zdalna – realizacja projektu edukacyjnego  DOMOWE WYZWANIA BAZGROŁKÓW czyli rodzinny projekt działań edukacyjnych

Skip to content