Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu październiku w grupie Księżniczki i Rycerze

 Ważne wydarzenia w grupie
20.10.2020  Upamiętnienie osób rozstrzelanych na Pl. 20 Października w Mosinie (zapalenie zniczy przed pomnikiem )

Tydzień I: Idzie jesień przez …ogród, sad
Tydzień II: Idzie jesień… do zwierząt
Tydzień III: W moim domu nie nudzi się nikomu
Tydzień IV:  Idzie jesień z deszczem
Tydzień V: Co z czego otrzymujemy

 Cele główne:

 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 • poznawanie cech kwadratu
 • poznawanie sposobów przygotowywania warzyw i owoców na zimę
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów
 • poszerzanie wiadomości na temat rodziny
 • podawanie cech rodziców
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały
 • poznanie pogody pojawiającej się późną jesienią
 • poznanie kolorów tęczy
 • poznanie zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie umiejętności liczenia, układania rytmów
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • poznanie dawnych zawodów
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiego człowieka
 • rozwijanie szybkości i zwinności
 • poznanie sposobu otrzymywania sera, papieru, mąki, pochodzenia wełny
Skip to content