Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów” w październiku

Ważne wydarzenia w grupie

01.10.2021 – Międzynarodowy Dzień Muzyki
04.10.2021 – Dzień Uśmiechu
11.10.2021 – Międzynarodowy Dzień Dziewczynki
13.10.2021 – Pasowanie na Średniaka
Od 11-25.10.2021 – Konkurs plastyczny „Pani Jesień”

Tydzień I: Idzie jesień …. Do zwierząt
Tydzień II:  Idzie jesień….z deszczem
Tydzień III:  Co z czego otrzymujemy
Tydzień IV: Moja rodzina

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
 • poszerzenie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych
 • poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima,
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu
 • poznanie roli wody w życiu człowieka
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie, lub liczenie
 • wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran-wełna, kura-jaja, itp.)
 • zapoznanie dzieci z sposobem pieczenia chleba
 • zapoznanie z zawodem piekarza, kucharza i pszczelarza
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanej przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • łączenie śpiewu z elementem ruchu,
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny
Skip to content