Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w październiku:

04.10.21 – „Dzień Uśmiechu”
11.10.21 – „Dzień Dziewczynek”
13.10.21 – „Pasowanie na Starszaka”
20.20.21 – „Mali Mosiniacy”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Jesień w lesie, co ciekawego zwierzętom przyniesie?”

 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poznawanie zapasów wiewiórki
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów

Tydzień II: Zapomniane zawody

 • zapoznanie z zapomnianymi zawodami: dekarz, pszczelarz, fotograf, kowal, zegarmistrz
 • doskonalenie mowy poprzez swobodne wypowiedzi
 • rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie liczebników porządkowych
 • doskonalenie sprawności manualnej – wykonanie pracy plastycznej
 • rozwijanie skupiania uwagi podczas słuchania opowiadań
 • wyróżnianie głoski „a” na początku wyrazów
 • doskonalenie sprawności fizycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych

Tydzień III: Co z czego otrzymujemy?

 • rozwijanie zwinności i szybkości
 • rozwijanie pamięci muzycznej
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera
 • poznawanie pochodzenia wełny
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznawanie wyrobów z wełny
 • rozwijanie mowy
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru

Tydzień IV: Idzie jesień z … deszczem

 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią
 • poznawanie cech prostokąta
 • utrwalanie poznanych figur
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie
 • rozwijanie mowy, usprawnianie wymowy głoski „sz”
Skip to content