Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń 2019

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W GRUPIE WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW  NA MIESIĄC STYCZEŃ

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE W MIESIĄCU STYCZNIU I  LUTYM

08.01.2019Wycieczka do kina Apollo na przedstawienie teatralne ,,Co w trawie piszczy”

11.01.2019Balik Karnawałowy „Karnawał w kolorach tęczy”

01.02.2019 – Udział w Filharmonii Pomysłów pt.: ,,Supermarket Tańczących Skarpet”

04.02.2019 – Uroczystość z okazji ,,Dnia Babci i Dziadka” (prosimy dla dzieci o strój jasełkowy, wykorzystywany podczas Wieczoru Adwentowego  lub odświętny)

TAK PRACUJE GRUPA WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW W STYCZNIU

Tydzień I:   Mijają dni, miesiące, lata 

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku
 •  Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej 

Tydzień II: Zima i zwierzęta

 • Rozwijanie mowy
 • Poznawanie wyglądu wybranych ptaków
 • Zachęcanie do dokarmiania zwierząt zimą
 • Uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą)
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami karnawałowymi

Tydzień III: Ferie Zimowe

 • Integrowanie dzieci z różnych grup wiekowych

Tydzień IV: Ferie Zimowe

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania dzieci w różnym wieku
 • Realizacja modułu IV projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury pt. Warsztaty kulinarne z Małym Misiem”

Tydzień V: Babcia i dziadek

 • Rozwijanie mowy i pamięci słuchowej 
 • Rozwijanie więzi z rodziną  
 • Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych 
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków    
 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych
Skip to content