Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

WAŻNE WYDARZENIA:

10.01.2020 – Filharmonia Pomysłów pt. „Spiżarnia dźwiękowa”

21.01.2020 – Dzień Babci i Dzień Dziadka – prosimy o odświętny strój dla dzieci

24.01.2020 – Filharmonia Pomysłów pt. „Baju-Bajudźwięki”

24.01.2020 – Balik karnawałowy – prosimy o przebranie dzieci (tematyka dowolna)

27.01-07.02.2020 – Ferie zimowe – PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR

 

Tak pracuje grupa „Księżniczek i Rycerzy” w styczniu:

Tydzień I: Zima i zwierzęta

Tydzień II: Babcia i dziadek

Tydzień III: Baśnie, bajki, bajeczki

Ferie zimowe (27.01 – 07.02.2020) Projekt Bezpieczeństwo zimą

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia,
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie,
 • aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, upominków, itp.).
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała,
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,

 

Skip to content