Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu styczniu

w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

04.01-15.01.2021-  Ferie zimowe

28.01.2021- Dzień Babci i Dziadka- nagranie przygotowanego programu artystycznego

Tydzień I: Ferie zimowe-  „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. I

Tydzień II: Ferie zimowe –  „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. II

Tydzień III: Babcia i Dziadek

Tydzień IV: Baśnie, bajki i bajeczki

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności rozkodowywania informacji
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 • Rozwijanie mowy oraz pamięci
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom
 • Wzbudzanie zainteresowania dzieci muzyką poważna  uwzględniając metodę Carla Orffa
 • Rozwijanie mowy
 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania
 • Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych
 • Doskonalenie czynności manualnych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
Skip to content