Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Tak pracuje grupa ,,Elfów i Krasnali” w styczniu

Ważne wydarzenia w grupie

10.01.2022-  Balik karnawałowy
17.01-28.01.2022– Zbiórka pieniędzy  dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
17.01-18.02.2022– Zbiórka dla Przytuliska Przyborówko/Rusiec   

 

Tydzień I: Mijają, dni, miesiące, lata
Tydzień II:  Święto Babci i Dziadka
Tydzień III i IV: Ferie zimowe   Projekt Bezpieczne ferie

 

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • kultywowanie tradycji obchodzenia bali karnawałowych
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie (pór roku, miesięcy, dni tygodnia)
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie zawodu zegarmistrz
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie więzi z rodziną
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i recytatorskich
 • kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • kształtowanie postawy szacunku do osób starszych
Skip to content