Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów” w styczniu

Ważne wydarzenia w grupie

10.01.2022 – Balik karnawałowy
18.01. – 28.01.22 – Zbiórka charytatywna w ramach 30 finału WOŚP pod hasłem „Przejrzyj na oczy”
17.01. – 4.02.22 – Akcja dla zwierząt z Przytuliska Przyborówko/Rusiec

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień I: PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR
Tydzień II: Mijają dni, miesiące, lata…
Tydzień III: Babcia i Dziadek
Tydzień IV: Projekt „Bezpieczne ferie”

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie upływu czasu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • kontynuowanie rytmów,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem
Skip to content