Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

Realizowane tematy w styczniu:

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zimowy świat zwierząt
 3. Kocham Babcię, kocham Dziadka
 4. Ulubione zabawy i zabawki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia podczas zabaw matematycznych
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego. Próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z dziadkami z okazji ich święta

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

10.01.20 – Filharmonia pomysłów „Spiżarnia dźwiękowa”

21.01.20 – Dzień Babci i Dziadka godz. 10.00

24.01.20 – Filharmonia Pomysłów „Baju-Bajudźwieki”

24.01.20 – Balik karnawałowy – prosimy o przebranie dzieci, tematyka ubioru karnawałowego jest dowolna

 

Skip to content