Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Założenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy „Wróżki i Czarodzieje” na wrzesień

  1. To jestem ja
  2. Moja grupa
  3. Moja droga do przedszkola
  4. Idzie jesień… przez las, park
  • Integracja grupy;
  • Poznanie nowej sali, łazienki i szatni- wdrażanie do bezpiecznego korzystania z tych pomieszczeń oraz zachowywania w nich porządku;
  • Kształtowanie umiejętności stosowania się do uzgodnionych reguł;
  • Kształtowanie bezpiecznych zachowań na drodze, np.: podczas spaceru, przechodząc przez przejście dla pieszych;
  • Rozpoznawanie, nazywanie darów jesieni;
  • Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody;
Skip to content