Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu wrześniu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

01.09.2020  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
18.09.2020  Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”
21.09.2020  Dzień Przedszkolaka
30.09.2020  Dzień Chłopaka

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III Moja droga do przedszkola
Tydzień IV Idzie jesień przez las, park

Cele główne:

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa
 • nazywanie części ciała
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzeganie,
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur,
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • poznanie zasad ruchu drogowego (poznanie sygnalizacji świetlnej, wybranych znaków drogowych)
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie mowy
 • poznanie przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
 • poznanie oznak nowej pory roku ,,Jesieni”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych
 • rozwijanie sprawności manualnych
Skip to content