Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Tak pracuje grupa „Wróżek i Czarodziejów” we wrześniu

Ważne wydarzenia:

15.09.2021 – Dzień Kropki
17.09.2021 – udział w Akcji „Sprzątanie Świata”
20.09.2021 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
27.09.2021 – Dzień Pieczonego Ziemniaka
30.09.2021 – Dzień Chłopaka

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III: Moja droga do przedszkola
Tydzień IV: Idzie jesień…przez las, park
Tydzień V: Idzie jesień… przez ogród i sad

Cele główne:

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • wdrażanie do współdziałania w grupie
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy,
 • poznawanie techniki plastycznej – pointylizm
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
 • poznawanie imion dzieci z grupy
 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków
 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność; kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni
 • zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
 • przypomnienie numerów alarmowych 997, 998, 999 i 112
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało,
 • utrwalanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw,
 • dostrzeganie rytmu i kontynuowanie go
Skip to content